Privatlivspolitik 

for Nuts´n More ApS

24. maj 2018

Som kunde og nyhedsmail modtager behandler Nuts´n More ApS en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal Nuts´n More ApS oplyse dig om, hvordan Nuts´n More APS behandler dine data. Nuts´n More APS har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er kunde og nyhedsmailmodtager hos Nuts´n More APS.

Det er vigtigt for os at understrege, at Nuts´n More APS alene behandler dine oplysninger til brug for bogholderi/administration, rådgivning og nyhedsmail. Nuts´n More APS videresælger aldrig oplysninger om dets kunder og kontaktpersoner til andre, ligesom Nuts´n More APS ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Nuts´n More ApS er dataansvarlig – kontaktinformation

Nuts´n More APS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som Nuts´n More APS har modtaget fra dig, og Nuts´n More APS sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Nuts´n More APS kan kontaktes her:

Nuts´n More ApS

Skelmarksvej 4

2605 Brøndby

Att.: Michael Hartmann

CVR-nr: 36 39 41 10

Telefon: 21 69 22 26

Mail: info@nutsnmore.eu

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger i Nuts´n More APS er administration, yder rådgivning og nyhedsmail.

Denne administration omfatter:

– orientering om Nuts´n More APS aktiviteter og nyhedsbreve.

– håndtering af dine kundeoplysninger.

– Ordrebekræftelser og fakturering

– opbevaring af oplysninger med henblik til krav af SKAT, Erhvervsstyrelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne informere og handle med dig.

1.

Nuts´n More ApS – Skelmarksvej 5 – 2605 Brøndby – CVR 36 39 41 10

Kategorier af personoplysninger

Nuts´n More APS behandler personoplysninger om:

– Kunder og kontaktpersoner på nyhedsbrevlisten.

Som udgangspunkt behandler Nuts´n More APS alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Deling af dine persondata.

Nuts´n More APS videregiver/deler personoplysninger til følgende modtagere:

  • DAO365 A/S, Danske Fragtmænd A/S, Post Nord A/S, Visma e-conomic A/S & i-Strategi ApS (hosting af webshop).

Hvor får Nuts´n More APS dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af Nuts´n More APS indhentes alene hos dig.

Opbevaring af dine personoplysninger.

Nuts´n More APS opbevarer dine personoplysninger så længe du er kunde hos os, og i op til 2 år efter kalenderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt Nuts´n More APS måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil Nuts´n More APS dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål. Hvis ikke du er kunde men du ønsker at bliver ved med at modtage nyhedsbreve, kan Nuts´n More APS opbevare dine personoplysninger længere.

Dine rettigheder.

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Nuts´n More APS’ behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Nuts´n More APS. Ret til at se oplysninger (indsigtsret).

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Nuts´n More APS behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

2.

Nuts´n More ApS – Skelmarksvej 5 – 2605 Brøndby – CVR 36 39 41 10

Ret til begrænsning af behandling.

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må Nuts´n More APS fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet).

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Nuts´n More APS behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken.

Nuts´n More APS opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som Nuts´n More APS behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.nutsnmore.eu, denne faktum vil også blive sendt ud til orientering til alle kunder og nyhedsmailmodtagere.